Listen herunder dækker de væsentligste tilføjelser og enkelte rettelser i forhold til tidligere udgaver. Ud over de nævnte findes en lang række andre uddybninger og opstramninger af redaktionel karakter, som dog ikke er medtaget i listen herunder, da de ikke væsentligt adskiller denne udgave fra tidligere.

Tilføjelser

·         De tyske tab

·         Enkelte præciseringer i forfatterens syn på centrale spørgsmål

·         Uddybning af bilag om den danske hær

·         Yderligere uddybing af dansksindede soldaters deltagelse på tysk side.

·         Uddybning af forhold omkring detachement Kluge

·         Præcisering af hvornår den tyske planlægning skiftede strategi fra diplomatisk pres til militært angreb.

·         Præcisering og uddybning af forløbet omkring landgangen ved  Langelinie mht. toldvagt, losning og opstilling til angreb på Kastellet.

·         Tilføjelse af de første 5 punkter i gennemgangen af Feindbild 1

·         Tilføjelser omkring deltagelse af VGAD

·          Uddybninger omkring brandenburgerne og deres operationer i Danmark

·         Tilføjelser omkring troppetransportskibet Danzigs færd

·         Tilføjelser omkring luftforsvaret ved Værløse

·         Tilføjelser omkring kampen ved Amalienborgvagten

·         Tilføjelser omkring Islands Falk

·         Tilføjelser omkring Staunings rolle og justering af hans syn på forsvarssagen

·         Tilføjelser omkring relationer mellem With og regeringstoppen

·         Tilføjelser i afsnittet om de tyske chefers evaluering

·         Tilføjelser om WPR

·         Tilføjelser om tyske soldaters træning og march i Nordtyskland

·         Tilføjelser omkring Halders syn på forsyningslinjer

·         Tilføjelser til kampene ved Bredbro og Bredevad

·         Tilføjelser om chefmøde i Eckernförde

·         Tilføjelser omkring de tyske slagskibe

·         Tilføjelser omkring hændelsen i Storebælt 8. april aften

·         Tilføjelser ang. landgang i Korsør

·         Tilføjelser om kampgruppe 7 og S.V.K. Schulverband.
Herunder om forløb ifølge krigsdagbøger

·         Tilføjsler om landgang i Nyborg 04.15

·         Tilføjelser om transporteskadrillerne

·         Tilføjelser om Schwere aufklarungs Schwadron von Hessel

·         Tilføjelser ang. efterretningsarbejdet mod Danmark

·         Tilføjelser omkring Propagandastaffel D

·         Tilføjelser og præciseringer i kildeangivelser og noteapperat

·         Præciseringer ang. B.S.O. og underliggende enheders organisering

·         Tilføjelser om det danske efterretningsarbejde i slutningen af 30'erne

·         Uddybning af Gøtke-Hansens arbejde

·         Fodnote om forfatterens syn på Rostockmyten

·         Væsentlig uddybning omkring flere forhold vedr. politiets indsats i Vordingborg og ikke mindst København.

 

Rettelser

·         En del detaljer om marchruten for 11. Sch. brig. og 170. infanteridivision

·         En del mindre detaljer om RGG´s deltagelse ved detachement Kluge. Særligt om detachementets sammensætning og forstærkningen ved Aufklarungs Eschwadron von Hessel

·         Enkelte bynavne oversat og rettet. Eks. Aabel rettet til Gabøl og Tlluset rettet til Tiset

·         Rettelse af antal af bomber kastet af RAF i EsbjergFodnote indsat i forbindelse med usikkerhed om nedstyret fly i Ho bugt

·         Rettelse ang. beskrivelse af flytypen HS 122

·         Rettelse i antal af bomber kastet af RAF over Esbjerg

·         Rettelse i beskrivelse af slagskibet Schlesiens ordrer